PACTE NACIONAL DE SALUT

El Departament de Salut ha endegat un procés participatiu adreçat a la ciutadania per tal de recollir la seva visió i propostes per a transformar el Sistema de Salut de Catalunya. Aquesta participació es du a terme a través d’un qüestionari al portal participa.gencat.cat, fins al 18 de febrer del 2024.

Podeu accedir-hi a l’adreça: https://participa.gencat.cat/processes/pactenacionalsalut

Trobareu més informació a: https://salutweb.gencat.cat/ca/departament/pacte-nacional-salut

Moltes gràcies per participar!

Departament de Salut
Generalitat de Catalunya