AGENT DIGITAL – PROVA PILOT

Us informem que s’està fent una prova pilot amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya a Girona per tal de potenciar les videoatencions, i d’aquesta manera, evitar desplaçaments i pèrdua de temps per part de la ciutadania que no viu a Girona ciutat.

Amb aquesta prova pilot l’agent digital pot concertar videoatencions i, per tant, donar suport a la ciutadania amb els diferents tràmits que tenen aquest servei. Els nous tràmits on es poden programar aquestes videoatencions són:

– Informació i suport administratiu respecte les llicències i permisos de caça.
– Informació i suport administratiu respecte les llicències i permisos de pesca.
– Renovació de títols nauticoesportius: Nàutica i busseig.
– Tramitació de titulacions de nàutica d’esbarjo: Nàutica i busseig.
– Devolució fiances.
– Sancions de trànsit: Trànsit. Expedients sancionadors.
– Informació: Reconeixement de la situació de dependència.
– Pensió no contributiva per jubilació i complements: Consulta estat de l’expedient.
– Pensió no contributiva per jubilació i complements: Obtenció de certificat.
– Renda Garantida de ciutadania majors de 65 anys: Consulta estat de l’expedient.
– Renda Garantida de ciutadania majors de 65 anys: Obtenció de certificat.
– Informació: Despeses de la llar.
– Necessitats bàsiques: Consulta de l’expedient.
– Necessitats bàsiques: Obtenció de certificat
– Necessitats bàsiques: Informació.
– Prestació de famílies amb infants: Consulta estat de l’expedient.

Per a qualsevol consulta respecte a aquests temes, podeu trucar al 972 011 667.

Consell Comarcal del Gironès