LLEI 7/2022

Segons la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, arreu del territori espanyol NO es poden cremar les restes de jardineria i hort, excepte les restes vegetals agrícoles de les explotacions agràries que estiguin a la DUN (el sistema per declarar totes les dades de les explotacions agràries de manera obligatòria per part dels titulars al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural