CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN POBLES DE MENYS DE 500 HABITANTS

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya obre la convocatòria de subvencions pel foment del treball autònom entre els joves en el marc del Programa Fons Socials Europeus+ (FSE), en la qual es prioritzen persones amb domicili en pobles de menys de 500 habitants.

La mesura consisteix en la subvenció d’un import fix de fins a 15.120€ per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantingui aquesta activitat i romangui en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

S’estableixen dues línies de subvencions:

1) Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. Es consideren micropobles els municipis de menys de 500 habitants que figurin a l’annex de la resolució. Les persones treballadores autònomes amb un domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a les dues línies de subvenció.

2) Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat en aquest ENLLAÇ:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-afavorir-lautoocupacio-de-joves-en-el-marc-del-Programa-FSE-00001

Pot fer-se a partir del 18 de juliol i fins al 20 de setembre de 2023.

Canal Empresa
Generalitat de Catalunya