Ban Carrer Sant Esteve

Es fa saber a totes les veïnes i veïns de Madremanya que, segons les previsions actuals, dilluns dia 17 d’abril començarà l’execució de les obres “Reposició de les Xarxes d’Aigua i Sanejament del Carrer de Sant Esteve” per part de les empreses adjudicatàries Construccions Fusté SA i Construccions Narcís Matas SL.

Aquestes obres estan finançades en molt bona part amb una subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya que té un termini breu i improrrogable d’execució.

L’execució d’aquestes obres, tot i que és molt necessària, comportarà inevitables molèsties per a la circulació de persones i vehicles que tots els implicats procurarem minimitzar al màxim.

Per tot això, us prego disculpeu les molèsties que es puguin provocar amb l’execució d’aquestes obres i demano la col·laboració activa de totes les veïnes i tots els veïns del municipi per evitar incidents i per facilitar la seva execució total en el termini previst.

Anna Iglesias Castelló
Alcaldessa – Presidenta

Madremanya, 11 d’abril del 2023

 

Ban Carrer Sant Esteve