CONVOCATÒRIA AJUDES REHABILITACIÓ HABITATGE MÓN RURAL

Us informem que el departament de Territori ha obert ja la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges de propietat privada per primera residència situats en entorns rurals.

El programa té per objectiu contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya. L’import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost i s’estableixen tres línies d’actuació:

– Els honoraris de redacció de projectes tècnics de rehabilitació.
– Actuacions de millora de l’eficiència energètica.
– Obres que tinguin per objecte el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d’habitabilitat i de funcionalitat.

En queden exclosos habitatges per ús turístic o de segona residència. La convocatòria no està sotmesa a concurrència competitiva i s’anirà executant a mesura que es resolguin sol·licituds. Us recomanem que les persones interessades revisin la base 4 de la convocatòria, que estableix els requisits que cal complir amb anterioritat la presentació de les sol·licituds.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=983013

Associació de Micropobles de Catalunya