Ban Carrer Sant Esteve

Es fa saber a totes les veïnes i tots els veïns de Madremanya que, segons les previsions actuals, el dilluns dia 27 de febrer començarà l’execució de les obres “Reurbanització del Carrer de Sant Esteve” per part de l’empresa adjudicatària del contracte Construcciones y Obras Públicas Dibesa SL.

Aquestes obres estan finançades en molt bona part amb una subvenció de dos-cents cinquanta mil euros concedida per la Generalitat de Catalunya, tenen un termini d’execució de tres mesos i inclouen el soterrament de serveis, la reposició dels serveis soterrats existents i la pavimentació del carrer.

L’execució d’aquestes obres, tot i que és molt necessària, comportarà inevitables molèsties per a la circulació de persones i vehicles que tots els implicats procurarem minimitzar al màxim.

Per tot això, us prego disculpeu les molèsties que es puguin provocar amb l’execució d’aquestes obres i demano la col·laboració activa de totes les veïnes i de tots els veïns del municipi per evitar incidents i per facilitar la seva execució total en el termini previst.

Anna Iglesias Castelló
Alcaldessa – Presidenta

Madremanya, 16 de febrer del 2023

 

Ban Carrer Sant Esteve