ANUNCI

Contracte d’Arrendament d’Habitatge del carrer del Quintar número 7 de Madremanya.

Casa. Sense mobles i per a un màxim de 5 persones. Superfície útil total de 71,20 m2. Pati exterior delimitat per una tanca.

  1. Presentació de les proposicions fins al dia 18 de març del 2024, a les 13:00 hores.
  2. Jornada de portes obertes el dissabte dia 2 de març del 2024, de 10:00 a 13:00 hores.
  3. Obertura de les proposicions el dia 21 de març del 2024, a les 14:00 hores.

Es publicaran edictes de licitació en el tauler d’anuncis i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament de Madremanya: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1709790004_430387&idens=1709790004

Ajuntament de Madremanya