AJUTS A LA RETIRADA DE L’AMIANT

Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Any 2023.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

El termini per sol·licitar l’ajut és fins al 25 de juliol de 2023.

Més informació:

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/amiant/index.html

Agència de Residus de Catalunya