Edictes

Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2491 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació provisional de la imposició de la taxa i de l'Ordenança fiscal núm. 2.5, reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació en les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1779 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificacions de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 936 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de la plantilla del personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 935 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 934 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 725 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de les bases del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació d'una instal·lació solar fotovoltaica
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 549 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de dos projectes d'obres
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11344 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de la modificació puntual de les ordenances fiscals números 3.2 i 3.3
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11100 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal núm. 3.4, reguladora de la taxa per la prestació del Servei Municipal de recollida de deixalles urbanes
Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10829 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023