Subscripció RSS

La subscripció RSS (acrònim de Really Simple Sindication) és un servei senzill i gratuït d’enviament automàtic de continguts actualitzats.

Respecte a l’Ajuntament de Madremanya, permeten estar al dia de:

Web oficial: https://madremanya.cat
Tauler d’anuncis e-TAULER: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1709790004

Per rebre les notificacions, cal instal·lar un lector RSS on s’han d’incorporar els enllaços:

Web oficial – Enllaç RSS: https://madremanya.cat/feed/
Tauler d’anuncis e-TAULER – Enllaç RSS: https://tauler.seu.cat/rss.do?idens=1709790004

Es poden llegir a un navegador, client de correu electrònic o dispositiu mòbil amb una aplicació específica de Google Play o AppStore. Recordeu que el lector RSS és aliè a l’ajuntament i tant la instal·lació com l’ús és responsabilitat de cadascú.