Minideixalleria

Què és la deixalleria?

La deixalleria és una instal·lació de recepció selectiva de residus municipals especials en petites quantitats, voluminosos, vegetals, runa, així com d’altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar. La deixalleria permet assolir uns millors nivells de recollida selectiva, ja que dóna suport a la resta de serveis de recollida de residus municipals.

Qui pot usar la deixalleria?

És una instal·lació per a la ciutadania, els comerços, les oficines i els serveis de Madremanya, on es poden dur tots els residus que no són objecte d’una recollida domiciliària o bé que no tenen un contenidor específic al carrer.

Quines parts té una deixalleria?

 • Porta d’accés: per tal d’accedir a la deixalleria serà necessari disposar d’una targeta que caldrà passar per un lector.
 • Cobert de residus especials: lloc on es dipositen els residus tòxics i perillosos per protegir-los de la pluja, i evitar així que l’aigua arrossegui i escampi les substàncies tòxiques que contenen.
 • Contenidors: són els recipients on cal dipositar amb cura els residus. Disposen d’un logotip o dibuix explicatiu, juntament amb el nom del residu per al qual estan destinats.

Quins residus hi podem dur?

deixalleria1

 • Residus especials tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, esprais, medicaments, termòmetres, tòners, radiografies, cosmètics, productes fitosanitaris, neveres, etc.
 • Residus reciclables: vidre, paper, cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba i calçat, ferralla, cables elèctrics, plàstics, etc.
 • Residus voluminosos: mobles i trastos vells.
 • Ferralla electrònica: televisors, ordinadors, telèfons mòbils i petits electrodomèstics.
 • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Per què ens cal la deixalleria?

 • Perquè moltes de les nostres deixalles poden ser reutilitzades per altres o bé poden ser reciclades
 • Perquè moltes de les escombraries que fem a casa són tòxiques i perilloses i no les hem de llençar mai a la bossa d’escombraries
 • Perquè la deixalleria accepta molts dels residus que poques vegades sabem on llençar

On està ubicada la deixalleria de Madremanya?

La deixalleria de Madremanya està ubicada a la zona d’equipaments municipals.