Comunitat Energètica Local de Madremanya

OBERTURA DEL PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS A LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE MADREMANYA

Es podran presentar sol·licituds fins el 20 de maig del 2024.

Fulletó (PDF) Presentació sessió 1 (PDF)

A continuació s’explica el procés de sol·licitud:

1. Descarregueu, empleneu i signeu el formulari adjunt de sol·licitud (PDF).

2. Envieu el formulari omplert i signat juntament amb una còpia de la factura elèctrica i del DNI per instància telemàtica (https://www.seu-e.cat/ca/web/madremanya/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14362318?p_auth=YKRQ1UIG) dins del termini de sol·licituds.

En cas que el sol·licitant no sigui el titular del subministrament, s’haurà d’entregar també l’autorització per poder fer la sol·licitud signada per les dues parts (PDF).

En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, s’haurà d’entregar també la declaració responsable de persona jurídica signada (PDF).

Si algú no té disponibilitat de presentar-ho via telemàtica pot fer la sol·licitud directament a l’ajuntament (haurà de portar una factura elèctrica recent i el DNI)