Participació ciutadana

Us detallem alguna de les accions que la regidoria de Participació Ciutadana ha portat a terme:

Informacions al Butlletí Municipal:

Memòria de Resultats:

YouTube:

Notícies:

Twitter: