Deixalleria Municipal

DSCF6648r

Què és la deixalleria?

La deixalleria és una instal·lació de recepció selectiva de residus municipals especials en petites quantitats, voluminosos, vegetals, runa, així com d’altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar. La deixalleria permet assolir uns millors nivells de recollida selectiva, ja que dóna suport a la resta de serveis de recollida de residus municipals.

Qui pot usar la deixalleria?

És una instal·lació per a la ciutadania, els comerços, les oficines i els serveis de Madremanya, on es poden dur tots els residus que no són objecte d’una recollida domiciliària o bé que no tenen un contenidor específic al carrer.

Per accedir a la deixalleria serà necessari disposar d’una targeta que caldrà passar per un lector. La seva entrada queda restringida als habitants de Madremanya.

Els horaris de la deixalleria són: cada dia de 08.00 a 20.00 hores.

Quins residus hi podem dur?

deixalleria1

  • Residus especials tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, esprais, medicaments, termòmetres, tòners, radiografies, cosmètics, productes fitosanitaris, neveres, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper, cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba i calçat, ferralla, cables elèctrics, plàstics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i trastos vells.
  • Ferralla electrònica: televisors, ordinadors, telèfons mòbils i petits electrodomèstics.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.