Entitats

Associació Cultural, Recreativa i Esportiva de Madremanya

 • Finalitat
  • Promoure la convivència i la sociabilitat dels habitants de Madremanya.
  • Dinamitzar i promoure mitjans per la relació del poble amb el seu entorn immediat.
  • Procurar pel creixement cultural de la població.
  • Organitzar activitats de caire social, cultural i esportiu diverses per augmentar el benestar,el dinamisme i la qualitat de vida al poble.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.
 • Òrgans de govern:
  • President: Josep Teixidor Lloveras
  • Secretari: Xavier Bonet Vilella
  • Tresorer: Pedro Suñer Hombravella

Associació Gent Gran de Madremanya

 • Finalitat:
  • Per tal d’augmentar les relacions personals on trobar-se i realitzar activitats, promogudes iorganitzades per l’associadó.
  • Tan mateix fer un intercanvi amb altres associacions.
  • L’associació realitza les activitats següents: lúdiques, culturals, artístiques, gastronòmiques, esportives, sanitàries…
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.
 • Òrgans de govern:
  • President: Esteve Hipòlit Ferrer
  • Vicepresidenta: Carme Pla Tossas
  • Secretari: Miquel Marquès Vila
  • Tresorer: Ricard Albert Font

Associació Gresol, Biblioteca Cultural i Centre d’Estudis Creatius

 • Finalitat:
  • Crear una biblioteca, centre de documentació i un arxiu cultural multílingüe i digital que tingui encompte la participació dels socis.
  • Organitzar un programa d’activitats culturals i artístiques de sensibilització contemporània per poderintercanviar idees i valors interculturals.
  • Treballar per millorar la participació, representació i condicions de treball de dones en el món de l’art ia tots els àmbits de la nostra societat.
  • Facilitar un lloc de trobada per artistes, artesans, investigadors, estudiants universitaris i de belles artsi gent amb interessos culturals.
  • Fer accessible un lloc d’estudi obert a tothom per fomentar l’educació no estereotipada i que estimulila creativitat.
  • Crear un programa educatiu adreçat als nens i als adolescents, dins i fora del sistema escolar, perfacilitar la seva integració de manera creativa en la societat.
  • Crear un programa d’activitats adreçat a la participació i col·laboració dels nens/es amb l’objectiu desensibilitzar a la societat de la importància de la creativitat infantil.
  • Oferir propostes creatives a la gent jove amb la possibilitat d’aprendre i de compartir experiènciesamb artistes professionals.
  • Oferir serveis educatius (formes participatives i actives per a totes les edats i tots els àmbits socials;gent gran, discapacítats, disminuïts, síndrome downs etc…)
  • Facilitar a tothom l’accés a la cultura a partir del seu aprenentatge i la seva comprensió.
  • Difondre la informació de les activitats culturals mitjançant la documentació, les publicacions, web,etc.
  • Crear un laboratori conceptual per a la investigació de l’art amb totes les seves vessants, mitjançantun programa d’intercanvi d’artistes, d’estudiants i acadèmics, nacionals i intemacionals.
  • Donar suport als nous creadors en la realització dels seus projectes.Recolzar les iniciatives culturals dels ciutadans.
  • Portar a tenne activitats iniciades pels mateixos socis de Gresol.
 • Òrgans de govern:
  • Presidenta: Denys Jennifer Blacker
  • Secretària: Pilar Massa Roura
  • Tresorera: Montserrat Seró Miró

Associació Lúdico-Cultural de Dones de Madremanya

 • Finalitat:
  • Artístiques, lúdiques i culturals, gastronomiques, noves tecnologies, medicina alternativa.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.
 • Òrgans de govern:
  • Presidenta: Mª Lluïsa Casas Roca
  • Secretària: Mª Lourdes Laut Font
  • Tresorera: Anna Buxaderas Rierola

Fundación Inov-Culture

 • Finalitat:
  • Proposar un espai de reflexió (think tank) sobre la gestió de les Indústries Culturals.
  • Facilitar la promoció de la gestió de les Indústries Culturals.
  • Difondre els mètodes de gestió de les Indústries Culturals.
  • Investigar els nous models i exemples de gestió de les Indústries Culturals.
 • Òrgans de govern:
  • Fundador – President: José María Alvarez de Lara Morel
  • Vicepresidenta: Maria Belen Marin Tuya
  • Secretari: Carlos Antonio Toro Gonzalez
  • Tresorer: Juan Vicente Alvarez de Lara Cabrera