CARRER DEL TERROR

Data: Dia 11 de novembre
Hora: De les 18:00 a les 00:00 hores

Prohibit aparcar i circular: Carrer de Sant Esteve, Plaça Major, Placeta dels Portals i Avda. de les Gavarres des de Can Bassa fins a l’aparcament.

Les lluminàries s’apagaran entre les 21:00 i les 00:00 hores.

Els carrers de Sant Esteve, Corredor de l’Església, Carrer de les Mosques, Placeta dels Quatre Vents, Costa de la Ribera, Avda. de les Gavarres i Camí de les Feixes estaran decorats.

 

CARRER DEL TERROR